O întrebare pusă pe Forumul Legestart se referă la impozitul datorat în situaţia în care numărul de familii de albine a crescut, în anul curent, peste 75, care reprezintă plafonul de scutire. O introducere în...

Actul normativ analizat astăzi, Ordinul MFP nr. 3831/2015, adoptă procedura efectivă de aplicare a amnistiei fiscale, procedură reglementată de OUG nr. 44/2015 privind unele facilități fiscale. În acest context, amintim faptul că pentru obligațiile restante...

Prin acţiunea introductivă de instanţă,  reclamanta  A a chemat în judecată pe pârâtele Primăria Sectorului 1 București, Municipiul București Sector 1 prin Primar și Consiliul Local sector 1, pentru ca prin hotarârea judecătorească ce...

Vă propunem o analiză comparativă a dispoziţiilor în materie, pe textele de reglementare din actualul şi viitorul Cod fiscal. Definirea veniturilor Dispoziţiile art. 103 alin. (1) din Codul fiscal 2015 reiau, pe fond, clasificarea veniturilor din...

Mai jos găsiţi un material care priveşte obligaţiile fiscale legate de incapacitatea temporară de muncă, astfel cum rezultă din dispoziţiile din Codul fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2016. Venituri din salarii şi asimilate salariilor Sunt...

  Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui...

Conform Calendarului fiscal Lege5, astazi - 26 octombrie 2015, avem multiple declaraţii de depus şi plăţi de efectuat. Le găsiţi pe toate enumerate în lista de mai jos. • Formularul 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Contribuabili...

Deşi nu a intrat încă în vigoare, Noul Cod fiscal, aplicabil de la 1 ianuarie 2016, va fi supus unor modificări ce vizează reducerea TVA la apă la 9% şi devansarea cu un an...

Întrebare: În cazul unei operaţiuni de transfer şi vânzare de mărfuri în regim de consignaţie, care este procedura care trebuie aplicată în contabilitate conform IAS 18 „Venituri”? În speţă, sunt aplicabile principiile IFRS. Presupunem că...

Sunt constituţionale prevederile Codului muncii care sancționează cu aceeași amendă angajatorii – persoane fizice, dar și pe angajatorii – persoane juridice care primesc la muncă, fără încheierea CIM, un număr de până la 5...

Sfera de cuprindere din Codul fiscal 2015 este mai extinsă faţă de definiţiile din Codul fiscal în vigoare, aşa cum puteţi constata din materialul de mai jos. Cu aplicare de la 1 ianuarie 2016, valoarea...

Întrebare: În cazul depunerii unui aport în natură (bun amortizat parţial) la capitalul social al unei societăţi, care este procedura care trebuie aplicată în contabilitate pentru remunerarea cu interese de participare şi încasarea de...

Întrebare: Angajatorul este în situaţia în care achiziţionează mărfuri de la furnizorul ABC. Furnizorul ABC acceptă plata facturii prin cambie. Ce înregistrări contabile se fac în acest caz? Răspunsul specialistului 1. Temeiul legal. Desfăşurarea relaţiilor de...