Mai jos găsiţi un material care priveşte obligaţiile fiscale legate de incapacitatea temporară de muncă, astfel cum rezultă din dispoziţiile din Codul fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2016. Venituri din salarii şi asimilate salariilor Sunt...

  Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui...