Întrebări și răspunsuri – profesie

Mă pot înscrie în Colegiu dacă nu am un contract de muncă?

Înscrierea în Colegiul Consilierilor juridici este procedural anterioara încheierii unui contract de munca sau numirii in funcția publică sub titlul profesional de consilier juridic.

Conform legii, absolvenții de drept sunt doar eligibili pentru obținerea unei calificării reglementate și numai dacă este obținută, se procedeaza la încheierea unui contract de munca ce vizeaza titlul profesional de consilier juridic.

În fapt, această procedură este similară cu a tuturor celorlalte profesii reglementate în sensul în care obținerea unei clientele sau prestarea dependentă cu un singur angajator sau un număr restrâns de angajatori ține în primul rând de obținerea capacității de exercițiu, respectiv a calificării.

Colegiul Consilierilor Juridici procedează la examen de admitere în profesie?

NU. Colegiul Consilierilor juridici București nu procedează la examen de admitere în profesie ci doar la examen de definitivat profesional conform procedurilor dispuse de lege, respectiv conform Legii 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Lipsa unei examinări teoretice ce precondiționează exercițiul unei profesii reglementate în cazul stagiarilor a făcut obiectul unei solicitări a Comisiei Europene către statele membre, respectiv de a NU proceda la „bariere artificiale de acces profesional”

Un alt rationament este acela ca o simpla sau „o singura” examinare nu este si nu poate fi suficienta pentru deliberarea asupra eligibilitatii unui absolvent de drept relativ la exercitiul profesiei de consilier juridic.

Un ultim argument, spunem noi decisiv, este acela ca stagiatura fiind in esență perioada de ucenicie finalizata cu examen de definitivat ce are consecință obținerea „capacității de exercițiu profesională DEPLINA”, acela este momentul când persoana ce a finalizat cu succes acest parcurs, poate intreprinde acte de dispoziție profesionala în nume propriu și sub titlu profesional definitiv.

De ce trebuie să mă înscriu în Colegiul Consilierilor Juridici?

Daca exercit profesia reglementata de consilier juridic ar trebui să am în vedere urmatoarele elemente:

 • profesia de consilier  juridic este profesie reglementata – vezi Legea 200/2004 privind profesiile reglementate si calificarile profesionale;
 • exercitarea profesiei de consilier juridic” nu poate fi și nu este desprinsă de „organizarea profesiei de consilier juridic”;
 • organizarea profesiei se face in conditii similare „baroului de avocati”; (facem observația că pleonasmul nu ne aparține)
 • stagiului, devinitivatului si celelalte elemente care definesc exercițiul profesional de consilier juridic le sunt aplicabile prevederile descrise in Lgea 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat;
 • exercitarea ilegală a oricarei profesii reglementate este considerata infracțiune si atrage raspundere penală si civilă (daune);
 • organizarea profesiei reprezintă acțiunea ce are ca finalitate organizarea evidențelor în totalitatea consilierilor juridici cu drept de practică date spre consumul instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penala, consiliilor judetene, prefecturilor și barourilor.
 • Evidențele nu sunt voluntare sau parțiale ci fac parte din „constrângerile” pe care legiuitorii din toate statele le aplică membrilor unei profesii reglementate și au ca scop direct protecția consumatorilor de servicii.

De ce nu este suficientă diploma de drept pentru a exercita în calitate de consilier juridic?

Iată doar câteva dintre motive:

 •  regimul de recunoaștere a diplomelor este diferit de regimul de recunoastere a calificarilor;
 •  coroborat nu se poate lua în considerare ipoteza prin care încheierea unui contract de munca reprezintă și validează admiterea în profesie, concediul este suspendarea exercitiului profesional iar încetarea contractului de muncă este echivalata cu excluderea/retragerea din profesie;
 • totalitatea consilierilor juridici nu este si nu poate fi egală cu totalitatea absolventilor de drept minus cei ce fac parte din alte profesii reglementate;
 • angajatorii nu sunt investiți de legiuitor și deci nu au capacitatea de a organiza examene de definitivat profesional, sesiuni de admitere profesională sau excluderi profesionale;
 • codurile de conduită și statutele profesionale sunt adoptate și puse în executare în regim asociativ de organismele profesionale.

Ce sunt si cand se dau exemenele de definitivat profesional?

Examenele de definitivat sunt examenele de finalizare a perioadei de 2(doi) ani de stagiu EFECTIV. Examenul scris, lucrarea scrisa sutinuta oral si recomandarea îndrumatorului profesional constituie un ansamblu de certificari care daca sunt obținute, se constituie în promovare, respectiv obtinerea capacității de exercițiu profesionale depline.

Examenele de definitivat se susțin pe baza de cerere odata cu trecerea celor 2(doi) ani de stagiatură.

În cazul Colegiul Consilierilor Juridici București, datorită numărului mare de membri și a faptului că administrarea anuală este dificilă și pentru organizator dar poate constitui, într-o oarecare măsură, o situație neplăcută pentru stagiarii care fie împlinesc cei doi ani de stagiu în lunile imediat următoare sesiunii, au o incapacitate temporară în perioada sesiunii sau chiar nu au promovat examenul de prima dată, organizarea examenelor de definitivat se face în fiecare lună calendaristică, de regulă în ultima miercuri a fiecărei luni.

Este profesia de consilier juridic o profesie liberala?

Da. Profesia de consilier juridic este o profesie liberală.

Definiție:

Profesie liberala desemnează toate profesiile exercitate pe baza unor calificari profesionale, dobândite cu titlu personal, exercitata sub propria sa responsabilitate, de o maniera independenta profesional, în oferirea de servicii intelectuale si conceptuale în interesul clientului și al publicului.

*Nu trebuie confundată noțiunea de profesie liberală cu cea de non-salariat. Medicii, contabilii, geodezii etc. nu fac parte mai puțin dintr-o profesie liberală, cu toate că in bună măsura aceștia își obțin veniturile normat sub formă de salariu.În anumite cazuri se suprapune voit și inexact noțiunea de exercițiu dependent peste cea de profesie liberală.

Pot să devin persoană fizică autorizată (PFA)?

Nu.

Nu. În acest moment, la modul cum este edictată legislația specială, consilierii juridici nu se pot înregistra ca persoane fizice autorizate cu obiect de activitate consultanță juridică.

Dealtfel nici nu ar fi de dorit. PFA-urile sunt cele mai restrictive forme de organizare sub aspectul deductibilitatilor fiscale si poate cea mai dura forma sub aspectul raspunderii.

Pot să-mi înființez o firmă de consultanță?

Da. Având în vedere restricțiile de moment cu privire la obiectul de activitate „consultanța juridică”, societatea va avea ca obiect de activitate „consultanță generală în afaceri”.

Prin lege consilierii juridici nu au incompatibilități legate de deținerea concomitentă a calității de asociat/asociat unic, administrator și salariat(consilier juridic) al propriei societăți de consultanță.

Îndrumare:

Contractele cu clientela (persoane juridice) pot fi contracte de management juridic, respectiv contracte de gestiune a situațiilor juridice cu care aceștia se confruntă.

Având în vedere lipsa capacității de reprezentant judiciar a societății, contractele vor fi de punere la dispoziție de personal calificat, salariat sau parteneri.

Pe scurt modelul contractual este cel pe care îl practică marile companii internaționale de consultanță care operează în România care sunt tot SRL-uri, sau firmele de consultanță cu asociați avocați pe care marile case de avocatură le-au constituit „pe lângă” aceste forme de organizare, acestea contractând servicii de consultanță generală și subcontractând serviciile specializate.

Ce este titlul profesional de consilier juridic?

Precum în cazul tuturor celorlate profesii reglementate, titlul profesional de consilier juridic reprezinta un bun patrimonial intelectual aflat în gestiune colectivă, adică a membrilor acele profesii.

În general titlurile profesionale se află in gestiunea organismelor profesionale, care le acorda sau le retrag în funcție de prevederile statutare specifice fiecarei profesii în parte.

Este de la sine înțeles ca acordarea de titluri profesionale nu se află la nivelul de dispoziție a institutiilor statului sau a angajatorilor diverși ci numai organismele profesionale au aceasta capacitate.