Votul nostru
Votul cititorilor
[Total: 0 Media: 0]

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 820 din 4 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 820/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 593/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 594/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 881/2015 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj prin preluarea şi integrarea acesteia în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sub denumirea de Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca;
 • Hotărârea nr. 885/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 24/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 3.421/109/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă acestea sunt aplicabile şi în cazul detaşării judecătorilor la birourile electorale, detaşare realizată conform Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 9/2015 privind eliminarea din Programul anual de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali a sistemului de învăţământ e-learning.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 821 din 4 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 821/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAD nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2943/2015 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SCORPION BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 3215/2015 privind aprobarea reluării activităţii Societăţii NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 822 din 4 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 822/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1377/2015 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări;
 • Ordinul nr. 1379/1023/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;
 • Ordinul MECS nr. 5547/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “maistru mecanic”, domeniul “servicii”, calificarea profesională “bibliotecar studii medii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “asistent manager unităţi hoteliere”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Oradea;
 • Ordinul MECS nr. 5548/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de farmacie” şi “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Paşcani.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 823 din 4 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 823/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 903/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;
 • Hotărârea nr. 911/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 824 din 4 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 824/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 23/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin încheierea de şedinţă din data de 11 mai 2015 pronunţată în Dosarul nr. 2.604/189/2013.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Scris de: Lege5

Sursă: LegeStart

Print Friendly

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ