Votul nostru
Votul cititorilor
[Total: 0 Media: 0]

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 833 din 9 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 833/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 912/2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 913/2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 918/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea EUROTEST – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 833/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri”, indicativ GEx 12-2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 834 din 9 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 834/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Hotărârea nr. 916/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2015 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015;
 • Hotărârea nr. 917/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 819/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri”, indicativ GEx 011-2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 835 din 9 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 835/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1409/2015 pentru derogarea de la prevederile art. 10 din Normele privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale pacienţilor internaţi ca urmare a incendiilor din clubul “Colectiv” şi de la fabrica de pâine “Vel Pitar” Braşov;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 2267/2015 privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în clubul “Colectiv” din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 836 din 9 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 836/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 263/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale;
 • Decretul nr. 811/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale;
 • Legea nr. 265/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 813/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 266/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Decretul nr. 814/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Decretul nr. 809/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 810/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 822/2015 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului;
 • Decretul nr. 823/2015 privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 904/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

 

Scris de: Lege5

Sursă: LegeStart

Print Friendly

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ