Votul nostru
Votul cititorilor
[Total: 0 Media: 0]

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 856 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 856/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 934/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Hotărârea nr. 936/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 147/2015 pentru modificarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013;
 • Ordinul MT nr. 1174/2015 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română;
 • Ordinul MT nr. 1213/2015 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier;
 • Ordinul MC nr. 2732/2015 pentru acreditarea Muzeului “Casa Mureşenilor” Braşov.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 3321/2015 privind sancţionarea Societăţii DIANA CLAIMS ADJUSTER’S BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 858 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 858/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 621/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 623/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 935/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul INS nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016;
 • Ordinul MT nr. 1197/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 859 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 859/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 13/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 noiembrie 2015.

DECRETE

 • Decretul nr. 844/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 849/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer;
 • Decretul nr. 850/2015 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler;
 • Decretul nr. 851/2015 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 602/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 298/2015 pentru numirea domnului Ion Moraru în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 297/2015 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 3830/2015 pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu“ 2007-2013;
 • Ordinul MFE nr. 3144/2015 pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu“ 2007-2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 860 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 860/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 100/2015 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5685/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat „Arhitectură“ în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Politehnica“ din Timişoara.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 25 din 8 octombrie 2015 Dosar nr. 3.009/1/2015;
 • Decizia nr. 30 din 5 octombrie 2015 Dosar nr. 2.179/1/2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Scris de: Lege5

Sursă: LegeStart

Print Friendly

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ