Votul nostru
Votul cititorilor
[Total: 0 Media: 0]

Norma ASF nr. 18/2015 pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial nr. 780 din 20 octombrie 2015 (M. Of. nr. 780/2015).

În vigoare de la 20.10.2015

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 74-76 şi art. 77 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 7 octombrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Articol unic.

Norma nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

” Art. 10.

(1) Participantul poate, în orice moment, să suspende, să înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii şi cu respectarea prevederilor prospectului schemei de pensii facultative.”

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu

Bucureşti, 8 octombrie 2015.

Nr. 18.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Scris de: Lege5

Sursă: LegeStart

Print Friendly

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ