13.3 C
București
duminică, septembrie 22, 2019

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DESPRE EXERCIȚIUL PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC

Există aceleași rațiuni de administrare a conduitei și protecției profesionale similare cu instrumentele profesionale folosite de avocat. "Mandatul nereglementat" sau "Delegația" sunt instrumente descrise prin codurile de procedură pe de-o parte și de Decretul 143/1955 privind organizarea oficiilor juridice, act normativ abrogat. Reglementările ulterioare stabilesc caracteristicile "mandatului dat unui profesionist" în condițiile exigențelor exercitării profesiei de avocat.

Registrele profesionale sunt proprietatea exclusivă a consilierului juridic având aceleași rațiuni administrativ-profesionale ca cele ale avocatului. Regularizarea și mai degrabă regularitatea întocmirii registrelor profesionale fac posibilă verificarea generală a volumului și procedurilor de acte de dispoziție profesională a profesionistului pe de-o parte dar și un mecanism de siguranță al consilierului juridic în situația deloc excepțională când angajatorii nu mai dețin arhive despre procedurile juridice desfâșurate în timp și care pot atrage răspunderea acestuia.

Parafa sau ștampila profesională este un element comun tuturor profesiilor reglementate și se folosește indiferent de forma de organizare a angajatorului. Reprezintă concomitent, un element de identificare profesională, o certificare a actului de dispoziție profesională, dar și un element de siguranță ce însoțește semnătura olografă.

Definitivatul în profesia reglementată, este un ansamblu de proceduri completată cu un examen de cunoștințe practice și teoretice. Cel mai important document din acest ansamblu, este raportul îndrumătorului. Acesta este singurul în măsură să evalueze perioada de stagiu și asumarea integrală a elementelor de etică profesională de stagiar. Examenul de definitivat finalizează practic acest parcurs, iar depășirea cu succes și a acestei etape, configurează obținerea titlului profesional de consilier juridic.

Consilierul juridic stagiar este un profesionist în devenire, minor profesional, ce aspiră la obținerea titlului profesional de consilier juridic în urma efectuării uceniciei de 2 ani. În această perioadă, când acesta are capacități restrânse de exercițiu profesional, efectuarea de acte de dispoziție profesională în nume propriu fiind permise numai cu acordul și/sau contrasemnătura institutorului, respectiv a îndrumătorul profesional.

Una dintre recomandările Comisiei Europene către statele membre și autoritățile de reglementare naționale este să nu creeze artificial bariere de acces în profesiile reglementate. Experții au constatat că acolo unde legea impune reguli de stagiatură, evaluarea la debut, printr-un simplu examen este insuficientă și nerezonabilă și nu poate crea premisele unei eligibilități corecte, împingând aplicanții către memorarea sau rememorarea unor conoștințe teoretice deja deținute.

Regimul diplomelor este diferit de cel al calificărilor, iar profesia de consilier juridic nu este reprezentată de totalitatea absolvenților de drept. Profesia în sine este reglementată, iar condiționalitățile de obținere a calității sunt similare cu cele ce privesc profesia de avocat.

Cariera