Lipsa incompatibilității exercițiului profesiei de consilier juridic și a celei de membru în cadrul unui consiliu de administrație.

0
2090

Lipsa incompatibilității exercițiului profesiei de consilier juridic și a celei de membru în cadrul unui consiliu de administrație.

Așa cum se poate observa la o simplă lectură a Legii nr. 514/2003, incompatibilitățile expres prevăzute de lege în cadrul categoriei incompatibilități cu funcții administrative, în cazul consilierilor juridici, se punctează restrictiv numai incompatibilitatea cu calitatea de administrator judiciar.

Spre deosebire de Legea 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, unde legiuitorul prevede expres imposibilitatea legală a avocaților de a deține calitatea de administrator sau membru în consilii de administrație, în cazul consilierilor juridici forul legislativ a raționat diferit pornind de la două considerente esențiale:

  • Capacitatea profesională privind viza juridică de control preventivViza de Legalitate, care este un atribut exclusiv al profesiei de consilier juridic;
  • Actele de dispoziție administrativă (decizii ale organelor de conducere) trebuie însoțite și cenzurate, rațional și legal, de acte de dispoziție profesională (decizii ale personalului de specialitate).

Cele două argumente logice și legale, fac să se înțeleagă, nu numai că prezența unui membru al serviciului juridic, consilier juridic,  în cadrul consiliului de administrație a unei companii nu este incompatibilă profesional și organizatoric ci este chiar îndrumată de legiuitor având ca resursă de rezultat evident legalitatea hotărârilor consiliilor de administrație.

Secretar General CCJB – consilier juridic Florescu Lucian

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să comentați
Introduceți numele dumneavoastră aici