Neregularitatea interviului ca parte a procedurii de reevaluare profesională a consilierilor juridici în cazul restructurării posturilor. Proceduri neregulare (ilegale) privind ocuparea posturilor de consilier juridic.

0
1655

Neregularitatea interviului ca parte a procedurii de reevaluare profesională a consilierilor juridici în cazul restructurării posturilor. Proceduri neregulare (ilegale) privind ocuparea posturilor de consilier juridic.

 

Procedura de intervievare se folosește regular ca parte preliminară a procedurilor de încadrare în situația scoaterii la concurs a unor posturi vacante sau nou înființate.

Tot regular procedura interviului are sens procedural doar pentru viitori și/sau potențiali angajați ale căror abilități, experiențe sau aptitudini sunt necunoscute angajatorului, deci NU pentru angajați existenți.

Situația restructurării posturilor nu înlătură premisa aparenței/simulației evaluării prin metoda interviului fiind de la sine înțeles că angajatorul deține deja date concrete și suficiente pentru a lua decizii manageriale privitor la relațiile de muncă contractate.

Apreciem așadar  metoda aleasă ca fiind nu numai ruptă de contextul științei managementului resurselor umane, dar și ineficace legal-procedural.

 

Concursuri pentru ocuparea posturilor de consilieri juridici/restructurare.

 

Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor reglementate prin lege specială. (vezi L.200/2004, L.514/2003).

 

Toate categoriile de profesioniști reglementați fie ei avocați, consilieri juridici, experți contabili, medici, arhitecți etc. aflați în ipoteza unei relații contractuale externalizate (contracte de colaborare) sau internalizate (contracte de muncă/acte de numire) NU pot face obiectul unei evaluări profesionale ale consumatorului de servicii profesionale reglementate (angajatori).

În termeni simpli, pacienții, clienții sau angajatorii unui profesionist reglementat, NU au capacitatea legală de a evalua serviciul, diagnosticul (fie el juridic, contabil, medical etc.), capacitatea, nivelul de formare profesională, cunoștințele profesionale etc., fie cantitativ sau calitativ, această capacitate legală revenind în toate cazurile corpurilor profesionale din care aceștia fac parte.

Cele descrise mai sus NU creează premisele ca pacienții, clienții sau angajatorii să nu își poată alege profesionistul reglementat adaptat la nevoile acestuia, dar criteriile de eligibilitate trebuie să facă parte din știința managementului resurselor umane, pe exact zona în care ne-am exprimat deja rezervele în prima parte a prezentei expuneri.

În linii generale, câteva din criteriile de eligibilitate (evaluare)  ale unui consilier juridic aflat în ipoteza unui concurs pe post sau restructurare a posturilor, pot fi:

  • experiența profesională pozitivă/negativă;

Se evaluează rata de succes/insucces profesional.

  • vechime profesională;

Se evaluează vechimea neîntreruptă sau ratele de întreruperi ale profesiei reglementate de bază, numărul de angajatori și ciclicitatea acestora, ratele de suspendare a exercițiului profesional efectiv prin exercitarea altor funcții cu punctaje diferite pe zona de execuție sau de conducere, ciclicitatea sau dinamica transferurilor profesionale în interiorul profesiilor echivalate (consilier juridic, avocat, procuror, judecător) cu realizarea profilului psihologic și calcularea  ratelor de tranzit de la o profesie la alta etc.

  • multidisciplinaritatea și specializarea;

Consilierul juridic are/nu are certificări universitare, postuniversitare, masterale, doctorale etc.;

  • policalificarea;

Consilierul juridic deține concomitent și alte atestări sau certificări în cadrul altor profesii sau calificări profesionale (expert tehnic, consultant fiscal, inginer, mediator, traducător autorizat etc.);

  • cazierul profesional (certificatul de onorabilitate);

Evaluarea conduitei profesionale și a dinamicii incidentelor de ordin disciplinar profesional, etic și comportamental;

Am punctat mai sus doar câteva din criteriile ce se pot subsuma coordonării concursurilor ocupaționale pentru profesia reglementată de consilier juridic și deplângem totodată fragilizarea departamentelor juridice prin organizarea ilegitimă, redusă la interviuri și ”extemporale” cu tematică juridică, denumite ușor pretențios și deloc acoperitor, concursuri pe post.

 

SECRETAR GENERAL  CCJB – Consilier juridic  FLORESCU LUCIAN

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să comentați
Introduceți numele dumneavoastră aici