Precizări cu privire la exercițiul profesiei de consilier juridic subscrisă funcției publice precum și translatări ale capacităților de exercițiu profesionale specifice prevăzute de legea 514/2003 în fișele de post ale consilierilor juridici încadrați la instituția publice. Neavizarea.

0
1940

Precizări cu privire la exercițiul profesiei de consilier juridic subscrisă funcției publice precum și translatări ale capacităților  de exercițiu profesionale specifice prevăzute de legea 514/2003 în fișele de post ale consilierilor juridici încadrați la instituția publice. Neavizarea.

O specificitate anume a instituțiilor publice în general este aceea că sunt guvernate de constrângeri normative în ceea ce privește eligibilitatea și ocuparea posturilor, inclusiv în ceea ce privește profesioniștii reglementați fie ei consilieri juridici (funcție numită), (vezi L.200/2004 privind profesiile reglementate și calificările profesionale din România).

Administrarea resursei umane în baza Legii nr.188/1999 nu substituie, nu contravine și nici nu anulează legile speciale de organizare ale profesiilor reglementate și nici statutele profesionale ale acestora. Acestea sunt complementare, iar acolo unde apar dezacorduri structurale se armonizează obligatoriu cu legea specială.

Pe lângă faptul că face parte dintr-un act normativ de punere în aplicare a legii, vedem  coerentă procedural prevederea prevăzută la art. 10, alin. b, lit. c din Statutul Profesiei de consilier juridic „ în condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu prevederile legale, în vederea refacerii actului” .

Prevederea statutară are nu numai logică ci și susținere procedurală, iar dacă printr-un nefiresc tehnic corpul profesional al consilierilor juridici ar fi omis din schema logica au unei avizări și neavizarea, toate instituțiile publice ar fi trebuit să o prevadă în regulamentele de organizare a serviciilor juridice.

În altă ordine de idei și relativ la cele expuse mai sus, fișa de post nu trebuie să cuprindă elemente sau chiar integral art.6 din Legea 514/2003 și nici un alt articol din lege, acestea fiind (rațional) general obligatorii, indiferent de natura angajatorilor sau indiferent dacă sunt prevăzute sau nu în fișele de post.

De dorit este însă, restrângerea prin fișa de post, a capacităților generale privind actele de dispoziție profesională prevăzute de lege, la nivelul fiecărui consilier juridic, la exact tipul de atribuții pe care le are fiecare în parte.

Această determinare reduce sau anulează chiar, răspunderea „în solidar” a membrilor unui serviciu juridic pentru fapte profesionale „la comun” aflate sub imperiul acelorași capacitați de a „asigura interesul legitim al…”, iar în oglindă, reduce sau anulează chiar răspunderea „în solidar” cu membri ai organelor de conducere ce dețin actul de dispoziție administrativă.

Am făcut această ultimă precizare pentru că în practică am sesizat o slabă înțelegere la nivelul organelor de control sau de anchetă în ceea ce privește disjungerea în răspundere, între actul de dispoziție administrativă, care este generic ale organelor de conducere și actul de dispoziție profesională, care este generic ale tehnicilor, în cazul nostru consilieri juridici.

Secretar General CCJ București – Florescu Lucian

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să comentați
Introduceți numele dumneavoastră aici